Grafomark | ISO standard
Najviši nivo tehničke opremljenosti‚ veliki kapaciteti za pripremu, dizajn, štampu, doradu i druge grafičke usluge.
15640
page-template-default,page,page-id-15640,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

ISO standard

ISO 9001 – standard, sistem upravljanja kvalitetom Grafomark je inplementirao u svoj proizvodni sistem već 10 godina, što govori da smo dobro postavili procedure u upravljanju proizvodnjom kako bi dobili kvalitetan proizvod.