Grafomark | Ekologija
Najviši nivo tehničke opremljenosti‚ veliki kapaciteti za pripremu, dizajn, štampu, doradu i druge grafičke usluge.
15646
page-template-default,page,page-id-15646,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Ekologija

Stalnim poboljšavanjem tehnologije, procesa i proizvoda ne samo da ispunjavamo želje i očekivanja kupaca već i spriječavamo onečišćenja, te smanjujemo negativne uticaje na okolinu na najmanju moguću mjeru poštujući tako zakonske i druge primjenjive zahtjeve.

Veliku važnost pridajemo ekološkoj proizvodnji i zbrinjavanju otpadnog materijala. Sav hemijski i papirnati otpad koji nastaje prilikom proizvodnje naših proizvoda ekološki zbrinjavamo uz pomoć naših partnera.